Kierownik projektu w dziale Audytu

Miejsce pracy Poznań
Zakres obowiązków ˗ wykonywanie badań sprawozdań finansowych
˗ planowanie i organizacja pracy członków zespołu, nadzór nad stosowaniem właściwych standardów
˗ kontrola dokumentacji badania w trakcie realizacji projektu
˗ przygotowywanie ofert i umów
˗ przygotowywanie harmonogramu realizacji projektów audytorskich
˗ sporządzanie dokumentacji roboczej według obowiązujących standardów
˗ raportowanie bezpośrednio kierownikowi zespołu
˗ współpraca z konsultantami oraz biegłymi rewidentami
Poszukiwane kompetencje ˗ doświadczenie w zarządzaniu projektami audytorskimi.
˗ min. 4 lata doświadczenia zawodowego w dziale audytu
˗ zdane co najmniej 4 egzaminy na biegłego rewidenta
˗ wykształcenie wyższe o profilu ekonomicznym.
˗ bardzo dobra znajomość języka angielskiego i/lub niemieckiego
˗ umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole.
˗ nastawienie na jakość i terminowość.
˗ gotowość do wyjazdów służbowych
Oferujemy ˗ ciekawą pracę w międzynarodowym środowisku
˗ możliwość pracy z międzynarodowymi klientami
˗ możliwość rozwijania języka obcego zarówno w codziennej pracy, jak i poprzez dodatkowe kursy e-learningowe
˗ rozwój kompetencji zawodowych poprzez ciekawe zadania oraz szkolenia wewnętrzne/zewnętrzne
˗ różnorodne benefity m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie grupowe, świeże owoce
˗ program dodatkowych świadczeń pracowniczych, zapewniających kartę Multisport lub bony na różnorodne produkty/usługi (platforma kafeteryjna)
˗ dwa dni w roku dodatkowo wolne (Wielki Piątek oraz Wigilia)
Data ostatniej modyfikacji 17 marca 2020