Konsultant podatkowy

Wprowadzenie Dziękujemy za zainteresowanie ofertą. Prosimy o wypełnienie poniższego formularza.
Dane personalne
*
*
*
* ✓ OK
Znajomość języka obcego
*
*
Polecenie
*
Oczekiwania Finansowe Proszę podać Pana/Pani oczekiwania finansowe na tym stanowisku w kwocie brutto
*
Plik CV Proszę wgrać plik CV.
CV
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB. *
Dodaj więcej plików
List motywacyjny / inne dokumenty
Załącznik 1
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.
Załącznik 2
Nie wybrano pliku Akceptowane formaty plików to: doc, docx, pdf, rtf, txt, odt, jpg, gif, jpeg, bmp, png. Maksymalny rozmiar pliku to 4 MB.

Informujemy, że jako Grupa Rödl & Partner w Polsce tworzymy wspólną bazę kandydatów do pracy, abyśmy mogli zaproponować Pani/Panu szerokie możliwości podjęcia pracy w ramach Grupy Rödl & Partner, w skład której wchodzą następujące spółki:

  1. Roedl Outsourcing sp. z o.o.
  2. Roedl Audit sp. z o.o.
  3. Rödl Kancelaria Prawna sp. k.,
  4. Roedl Consulting sp. z o.o.,
  5. Rödl GDS sp. z o.o. (dawniej IT Roedl Consulting sp. z o.o. sp. k.)

Oznacza to, że dokonujemy współadministrowania Pani/Pana danymi podanymi w przesłanym CV oraz innych dokumentach aplikacyjnych.

W Grupie Rödl & Partner w Polsce powołany został Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: gdpr.rekrutacja@roedl.com

Podane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego oraz – w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody – w celu przyszłych procesów rekrutacyjnych prowadzonych w okresie 3 lat od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych. Po zakończonej rekrutacji dane osobowe będę archiwizowane przez okres trzech lat liczonych od końca roku, w którym zakończono rekrutację, w celu obrony ewentualnych roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest wyrażona przez Panią/Pana zgoda, która może być w każdym czasie wycofana (przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych, a także na przetwarzanie z uwagi na nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora, tj. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu wzięcia udziału w prowadzonych przez nas procesach rekrutacyjnych.

W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, prawo ich sprostowania, prawo usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych w przypadku, gdy odbywa się ono na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. Przestaniemy wówczas przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli mimo naszego wsparcia uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jako współadministratorzy Pani/Pana danych osobowych uzgodniliśmy zasady naszej odpowiedzialności w ramach Grupy Rödl & Partner w Polsce w zakresie wypełniania obowiązków wynikających z przepisów RODO:

  1. Roedl Outsourcing sp. z o.o. jest odpowiedzialna za wykonanie wobec Pani/Pana obowiązku informacyjnego;
  2. Roedl Outsourcing sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Pani/Pana za umożliwienie Pani/Panu wykonywania praw.

 

Niezależnie od tego ustalenia, może Pani/Pan wykonywać swoje prawa również wobec każdej innej Spółki z Grupy Rödl & Partner w Polsce, w szczególności wobec spółki, do której bezpośrednio ubiega się Pani/Pan o zatrudnienie. W takim przypadku przekażemy Pani/Pana żądanie do spółki z Grupy Rödl & Partner w Polsce, która zrealizuje Pani/Pana żądanie.

Informujemy także, że postanowiliśmy ustanowić wspólny punkt kontaktowy, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod emailem gdpr.rekrutacja@roedl.com .

Odbiorcami przetwarzanych przez nas danych osobowych będą jedynie podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Grupy Rödl & Partner w Polsce.