Praktykant/ka w dziale kadr i płac

Miejsce pracy Warszawa
Zakres obowiązków ˗ pomoc w prowadzeniu akt osobowych Pracowników
˗ pomoc w sporządzaniu deklaracji ZUS i US
˗ prace administracyjne związane z obiegiem dokumentów
˗ inne prace zlecone przez kierownika zespołu
Poszukiwane kompetencje ˗ student/ka ostatnich lat studiów
˗ bardzo dobra organizacja pracy
˗ dokładność i systematyczność w wykonywaniu swoich obowiązków
˗ dyspozycyjność w wymiarze minimum 20 godzin tygodniowo
Oferujemy ˗ elastyczne godziny odbywania praktyk
˗ praktyki, w trakcie których zdobędziesz specjalistyczną wiedzę z zakresu kadr i płac
˗ możliwość dostosowania praktyk do swojego grafiku zajęć
˗ możliwość zdobycia doświadczenia przy międzynarodowych projektach
˗ możliwość pracy na sprawach klientów o rozpoznawalnej marce na całym świecie
˗ współpraca z fantastycznymi ludźmi, którzy chętnie podzielą się swoją wiedzą
˗ po praktykach - realna szansa na zatrudnienie
Data ostatniej modyfikacji 20 listopada 2019