Zastępca głównego księgowego

Miejsce pracy Śrem
Opis oferty Aktualnie poszukujemy nowego pracownika dla naszego Klienta – firmy z branży produkcyjnej z kapitałem zagranicznym.
Zakres obowiązków - nadzór nad pracownikami działu rachunkowości, kontrola przestrzegania procedur i poprawności zapisów księgowych
- ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych w systemie finansowo-księgowym, w tym rozliczenia międzyokresowe kosztów, rezerwy, operacje w walutach obcych, transakcje wewnątrzwspólnotowe
- nadzór nad środkami trwałymi, prowadzenie rejestrów środków trwałych oraz rozliczanie amortyzacji
- monitorowanie i rozliczanie kont rozrachunkowych (klienci, dostawcy, itp.)
- sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP
- przygotowywanie danych do deklaracji podatkowych (VAT, CIT)
- sporządzanie raportów oraz wybranych sprawozdań finansowych
- ścisła współpraca z Gł. Księgowym/Dyr. Finansowym
Poszukiwane kompetencje - wykształcenie wyższe ekonomiczne
- bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów podatkowych, w tym za-gadnień dot. transakcji wewnątrzwspólnotowych
- umiejętność obsługi programów komputerowych w tym programów finansowych
- doświadczenie w pracy w dziale księgowości w firmie produkcyjnej na samodzielnym stanowisku lub w biurze rachunkowym
- znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację
- umiejętność logicznego myślenia, samodzielność, skrupulatność, dociekliwość, dokładność
- umiejętność pracy w zespole
- osoba krytycznie myśląca, pragmatyczna, zorientowana na cel
- zaangażowana w pracę i gotowa do wykazywania własnej inicjatywy a także posiadająca umiejętność budowania koleżeńskich relacji w międzynarodowym środowisku zawodowym
Nasz klient oferuje - umowę o pracę w stabilnej firmie
- odpowiedzialność i samodzielność w zakresie powierzonych zadań w firmie zorientowanej na rozwój
- dobrą, przyjazną i koleżeńską atmosferę pracy
Data ostatniej modyfikacji piątek, 23 października 2020